• м. Vystavkoviy center, Vasylkivska str. Vasylkivska 53A, Kyiv